Η φαινομενολογία, η διυποκειμενικότητα και η κρίσιμη μάζα!

by

 Η κρίσιμη μάζα και η φαινομενολογία της

….διυποκειμενικότητας.

Χ ούσσερλ:
Λογικές έρευνες!

Η φαινομενολογία είναι ένα φιλοσοφικό σύστημα , που έχει χρησιμοποιηθεί από τους κύκλους της φιλοσοφίας, τον 18ον αιώνα.
Φαινομεναλισμός, φαινομενισμός ή φαινομενοκρατία.
στις αρχές του προσδιορισμού του όρου, σήμαινε την απομάκρυνση της συνείδησης και της εμπειρίας από το βασίλειο των συνιστωσών της πρόθεσης και την περιγραφή τους μέσα σένα φιλοσοφικό πλαίσιο. Σε αντίθεση με όλες τις ξύλινες γλώσσες, γνώριζε ο ίδιος ο Χούσσερλ ότι δεν υφίσταται φιλοσοφία, εάν δεν ξεκινάμε από τη συγκροτούσα συνείδηση, και την θεωρούσε «φαινομενολογική» αφετηρία.
Εγκατεστημένος από θέση αρχής στην καρτεσιανή παράδοση της υποκειμενικότητας και της συνείδησης, χρειαζόταν να δείξει ποιους δεσμούς με τον κόσμο έπρεπε να κόψει αυτή η φιλοσοφία προκειμένου να γίνει η ιδεολογία ενός νέου κόσμου που αντικατοπτρίζει την καθολική του αποξένωση.
Έμενε να ξαναβρεθεί λοιπόν η χωροποιημένη προοπτική της συνείδησης,η διυποκειμενικότητα , ως όρος δυνατότητας της αυτοσυνειδησίας, της οποίας το ανεξάντλητο βάθος είναι το σώμα…
Κανείς δεν μας εμποδίζει βεβαίως να «αναλύσουμε» τον άνθρωπο σε συνείδηση και σώμα, αλλά τότε δεν υφίσταται πουθενά πλέον η πραγματική οντότητα για την οποία μιλούσαμε και μένουμε με δύο κενές αφαιρέσεις, που είναι η κατασκευή του καρτεσιανού ορθολογισμού, πτωχού απόηχου μιας φοβικής θεολογίας.
Εδώ λοιπόν ολοκληρώνεται, αλλά δεν κλείνει, ο διαλεκτικός κύκλος:

αν η συνείδηση έχει την έγκυρη δικαιοδοσία να συγκροτεί τον κόσμο είναι επειδή είναι η ίδια συγκροτημένη από αυτό το οποίο συγκροτεί, θα κάνει το αποφασιστικό βήμα να ορίσει αυτή τη συγκρότηση, μεσολαβητικό κρίκο, ως έκφραση δημιουργίας.

Η αλλαγή της συνείδησης και της αντίληψης, αλλάζει την δημιουργία!

Το μυστικό της σύστασης του κοινωνικού είναι, όπως γνώριζε ήδη ο Χούσσερλ,

η διυποκειμενικότητα, και η εξιχνίασή της απαιτεί ν’ αποχαιρετίσουμε οριστικά κάθε απλοϊκό όνειρο «αντικειμενικότητας».
Αυτό, είναι ένας τρόπος σκέψης, ο τρόπος που επιβάλλεται, όταν το αντικείμενο είναι «άλλο» και απαιτεί να μεταμορφωθούμε εμείς… οι ίδιοι»
Θα δείξει αυστηρά εκείνο, που οι παρωπίδες του φυσικού επιστήμονα, ακόμη και του υποτιθέμενα μεγαλοφυούς, τον κάνουν οριστικά ανίκανο να συλλάβει:
ότι η «αλήθεια της επιστήμης» ενέχει πάντα περισσότερο ψεύδος απ’ όσο η απλοϊκή προφάνεια του κοινού νου, εφόσον αρνείται να καταλάβει ότι η ίδια δεν είναι άλλο από μια τεχνική μετάφραση ενός γεγονότος τής εμπειρίας, που έχει ενδεχομένως κάποια χρησιμότητα εν σχέσει προς ειδικούς πρακτικούς σκοπούς, μόνον εάν παραμένει στην αρμόζουσα «θέση της μέσα στην ολότητα του ανθρώπινου κόσμου» ως προστάδια της υπερβατολογικής αναγωγής.
Αυτή είναι η ιστορική έρευνα της ανάπτυξης της συνείδησης και της εμπειρίας από τις πρωταρχικές αισθήσεις έως την λογική σκέψη.
Με απλά λόγια μόνο τα φαινόμενα μπορούν να γίνουν γνωστά ή απλά τα συνειδησιακά γεγονότα, υποκειμενικά συναισθήματα, μπορούν να γίνουν γνωστά όχι η ουσία των πραγμάτων.
Ο Χούσσερλ υποστήριξε ότι η φαινομενολογία είναι μια φιλοσοφική μέθοδος για την μελέτη της πρωταρχικής ουσίας των πραγμάτων.
Μια μελέτη για την δράση που ενσωματώνει αυτή η ουσία στην ροή της καθημερινής εμπειρίας.
Είχε την πεποίθεση ότι το όν μπορεί να αναγνωριστεί άμεσα και ενορατικά στην ουσία του και η φαινομενολογία περιγράφει τον χαρακτήρα και την ουσία του όντος με βάση αυτό που φαίνεται.
Δρα διαφορετικά από την οντολογία που περιγράφει τι μπορεί και τι οφείλει να είναι το ον.
Είναι μια υπερβατική φιλοσοφία που ασχολείται μόνο με ότι απομένει μετά την εφαρμογή μιας αναγωγής.
Η σχέση του γενικού με το ειδικό δεν είναι αρκετά πλούσια ώστε να οριοθετήσει την διαφορά αναγωγής και επαγωγής.
Οποιοδήποτε σύγχρονο βιβλίο λογικής θα κάνει την διαφοροποίηση αυτών των δυο όρων σε επίπεδο συνεπαγωγής των αποτελεσμάτων. Δηλαδή, αν τα συμπεράσματα μιας πρότασης προκύπτουν αναγκαστικά από τους αρχικούς συλλογισμούς, τότε το επιχείρημα είναι αναγωγικό. Αν τα συμπεράσματαπροκύπτουν με κάποια πιθανότητα από τις αρχικές υποθέσεις, το επιχείρημα είναι επαγωγικό .
Ο Αριστοτέλης και Πλάτωνας ήταν οι «μάγοι» της επαγωγικής και αναγωγικής σκέψης.
Ο Χούσσερλ ονόμασε την αναγωγή epoch και εννοούσε την περιστολή του νοήματος ή την αναστολή της κρίσης.
Επιστροφή στις πηγές ήταν το σύνθημα του και προϋποθέτει ένα κόσμο που υπήρχε πριν την εμφάνιση της σκέψης..
Είχε την πρόθεση να γίνει η φαινομενολογία μια μέθοδος για την προσέγγιση της εμπειρίας της ζωής την στιγμή που αυτή συμβαίνει στο χώρο και στο χρόνο..
Ήταν μια προσπάθεια να περιγραφεί άμεσα αυτό που συμβαίνει χωρίς να χρειάζεται να σταματήσουμε για να σκεφτούμε την προέλευση της ή τις αιτιώδεις ερμηνείες της.
Παρόλο που ο Σαρτρ και άλλοι φιλόσοφοι διαμόρφωσαν την φαινομενολογία να ταιριάζει στις προδιαγραφές τους η ίδια αρνείται να οριστεί και βρίσκεται ακόμη στην διαδιακασία και σε μια ρευστή κατάσταση ορισμού..
Στο κόσμο των πολεμιστών, οι πολεμιστές διευρύνουν τις παραμέτρους αυτού που μπορούν να αντιληφθούν μέχρι το σημείο να αντιλαμβάνονται συστηματικά το Άγνωστο και αναστέλλουν την επιρροή του συνηθισμένου συστήματος ερμηνείας που διαθέτουν και της κοινωνικής διαμόρφωσης.
Με αυτή την έννοια πάνε ένα βήμα παραπέρα από τις διανοητικές ασκήσεις των φιλοσόφων, αναμορφώνουν το φυσικό σώμα και την συνείδηση, επαναδιατάσσοντας την ενέργεια και εκτελούν το μαγικό πέρασμα.
Η πρόθεση και η διυποκειμενικότητα είναι απαραίτητες για να επιτευχθεί η κρίσιμη μάζα, που θα αλλάξει την αντίληψη ενός κοινωνικού κομφορμισμού και θα επιχειρήσει το κβαντικό άλμα της συνείδησης, έχοντας πετύχει η ίδια την βαθιά μεταμόρφωση και αλλαγή του προσωπικού νησιού της.
Ως διυποκειμενικότητα μπορεί να οριστεί μια συνειδησιακή αλληλεπίδραση, η οποία λαμβάνει χώρα στο ομαδικό ασυνείδητο.
Οι άνθρωποι δημιουργούν μια αυτόνομη οντότητα, μια σκεπτομορφή, θεούς, ειδώλα, σταρ, έννοίες , αυτοκρατορίες, όταν κάνουν εγγραφές στο ασυνείδητο.
Με αυτό τον τρόπο αυτή η σκεπτομορφή, αποκτά μια μεταφυσική και υπερβατική διάσταση που δεν έχει από μόνη της.
Όταν έχουμε κάνει μια συμφωνία μια συνομολόγηση από πολλούς μαζί ανθρώπους, το αντικείμενο της συνομολόγησης αποκτά τεράστια δύναμη.
Αυτή η συμφωνία γίνεται μερικές φορές συνειδητά και άλλοτε καθόλου..
Η πιο ισχυρή γίνεται στο ομαδικό υποσυνείδητο που μετέχουμε όλοι.
Στα σημεία που συναντώμεθα και συμφωνούμε , δυναμώνουν και αποκτούν ανεξάρτητη ισχύ.
Από την άλλη πλευρά, αν συμφωνήσουμε και αποσύρουμε την υποστήριξη μας από ένα κοινό τόπο του ομαδικού ασυνειδήτου, αυτός ο χώρος κλονίζεται καταρρέει.
Έτσι εξηγούνται απότομες ιστορικές , κοινωνικές αλλαγές και πτώσεις αυτοκρατοριών.
Πρόθεση είναι η προγραμματισμένη θέληση για την εξυπηρέτη ενός σκοπού.
Μια ισχυρή πρόθεση συνοδευόμενη από κρίση και λογική βρίσκεται πολύ κοντά σε αυτό που ονομάζουμε απόφαση.
Μια τέτοια απόφαση μπορεί να μετακινήσει ακόμη και… βουνά.
Πόσες τέτοιες αποφάσεις αρκούν και από πόσους ανθρώπους;

Πόσοι άνθρωποι μπορούν να αποτελέσουν την κρίσιμη μάζα «μιας συντροφιάς»;

Στην κβαντική φυσική, μαθαίνουμε ότι όταν κάτι φθάνει σε κρίσιμη μάζα, που είναι το 51% της συλλογικής ενέργειας, της δόνησης και της συνειδητότητας για οτιδήποτε από αυτά μιλάμε, μια μετατόπιση χωρίς κανένα εμπόδιο πραγματοποιείται. Παραδείγματος χάριν, όταν αυξάνεται ένα ηλεκτρόνιο και δονείται, στο σημείο του 51% της ενέργειας, της δόνησης και της συνειδητότητας εκείνο το ηλεκτρόνιο φθάνει στην υψηλότερη δόνηση, τα υπόλοιπα 49% αφομοιώνονται αμέσως στη νέα συχνότητα.

Ίσως σε τελική ανάλυση να είναι θέμα ποιότητας και όχι ποσότητας. Δύο Χόμπιτ στάθηκαν αρκετά για την συντροφιά και τελικά
κατόρθωσαν να μεταφέρουν ένα δακτυλίδι εξουσίας σκοτεινής και να το καταστρέψουν.

Πόσοι «άνθρωποι»… θα ήταν αρκετοί!
Μπορούν 300 επίλεκτοι πολεμιστές απέναντι ενός σύγχρονου Δαρείου
δεσμεύοντας όμως τον Εφιάλτη, να κρατήσουν
τα στενά των Θερμοπυλών;

Είναι άραγε « το 300»

… μαγικός αριθμός
μιας κρίσιμης μάζας;

300 πολεμιστές της Λάϊον
25 αιώνες μετά…
Advertisements

Ετικέτες: , , , , , ,

28 Σχόλια to “Η φαινομενολογία, η διυποκειμενικότητα και η κρίσιμη μάζα!”

 1. LOCKHEART Says:

  Καλησπέρα,

  Άρα η διυποκειμενικότητα είναι όταν προσαρμόζουμε την στάση την σκέψη και την στρατηγική έναντι του αντικειμένου αρα η ενέργεια του άλλου θα δώσει δομές προσαρμοστικότητας για να αναδιατάξουμε την νέα μας στάση. Μπορεί να οριστεί και σαν μια ομαδοποιημένη κατάσταση υπερνόησης ;
  Ενώ η υποκειμενικότητα είναι όταν απέναντι απο το αντικείμενο εφαρφόζουμε φιλοσοφικό χαρακτήρα συγκρητισμού με ή χωρίς επισφαλή δεδομένα.

  Αν κάνω λάθος παρακαλώ διορθώστε με ..

  Όσο αφορά την φαινομενολογία φιλοσοφικά στέκει αλλα συμπερασματικά μπορεί να σφάλει ως προς την ουσία.

  Πάμε τώρα στην επαγωγή και την αναγωγή σαν φιλοσοφική κριτική σκέψη είναι φυσικά σωστά αλλα μήπως σφάλει στο πρακτικό και συμπερασματικό μέρος. Θεωρώ ότι την ανάγωγική πράξη και στην επαγωγική καλό είναι να έχουμε και συμπερασματικές αποείξεις που θα στηρίξουμε την πράξη ώστε να είναι ποιο σωστή και ορθή αλλίως θα καταρρέυσει αμέσως.

  Όταν η αναγωγή και η επαγωγή έχουν να κάνουν πχ με ανθρώπους άρα όντα ρευστά απείρων μεταβλητών πράξεων και σκεψεων κάθε μορφή απόλυτου εγκυμονεί κινδύνους.

  Όσο αφορά για την μέθοδο του πολεμιστή , ο ίδιος περπατά και ελίσσεται απο το γνωστό στο άγνωστο φυσικά δεν μπαίνει στο άγωστο ανώριμα ούτε χωρις προετοιμασία θα αλλάξει πολλες αναδιατάξεις ιδιαίτερως ενεργειακές οπότε ο ρόλος του να ειναι άψογος στην μετουσίωση του αγνωστου σε γνωστού και τις μάχες που θα δώσει εκεί.

  • innerflame Says:

   «με ανθρώπους άρα όντα ρευστά»
   Ετσι ήταν κι έτσι θα έπρεπε να παραμείνουν, όμως παγιώθηκαν κάι χάνοντας την ρευστότητα τους είναι πιά Ανθρωποι μόνο κατά την μορφή κι όχι κατά την ουσία και έρμαια του τροχού των συνεχών επανενσαρκώσεων.

 2. innerflame Says:

  «Μπορούν 300 επίλεκτοι πολεμιστές απέναντι ενός σύγχρονου Δαρείου
  δεσμεύοντας όμως τον Εφιάλτη, να κρατήσουν
  τα στενά των Θερμοπυλών;»

  Εξαρτάται από το κριτήριο επιλογής κι από την γνώση της πρόθεσης των συντρόφων κι όχι από τις δηλώσεις τους στήριξης του σκοπού

  • greenlion Says:

   δυστυχώς η κρίσιμη μάζα των 300 = Τ’ εντός της Βουλής των Ελλήνων με τον Εφιάλτη μας κυβερνά μια χαρά πολεμιστές αυτοί που είναι, εμείς πως θα το αποδείξουμε ότι είμαστε;

   • elzin Says:

    Περπατώντας τον δρόμο του πολεμιστή
    … συνέχεια κυβερνώντας τον Εαυτό
    και μέ άκαπτο στόχο και σκοπό.

 3. elzin Says:

  Ας το προσεγγίσουμε αφαιρετικά και απλά
  αυτό το μπερδεμένο κουβάρι
  στοχεύοντας τον πυρήνα της ουσίας του.
  Στο νόημα του.

  Ο Χούσσερλ από τον δρόμο των μικρών μάγων στην σκακιέρα του κόσμου,
  των φιλοσόφων
  προσπάθησε να δει την ενέργεια άμεσα αναστέλλοντας
  τα μεταφραστικά προγράμματα της ερμηνείας.
  Τα κατάφερε;
  Όχι !
  Το σκέφτηκε και αυτό πολύ ήταν
  Όταν τον ρώτησε ένας μαθητής του πως μπορούμε να το πετύχουμε
  Απάντησε ειλικρικά:
  Που να ξέρω εγώ απλός φιλόσοφος είμαι.
  Οι μεγάλοι μάγοι προχώρησαν πιο πέρα από την σκέψη.
  Στην εφαρμογή και το επεδίωξαν.
  Μερικοί τα κατάφεραν κιόλας.

  Κάθε χώρος ακόμη και κάθε εποχή έχει αυτό που λέμε το «πνεύμα» του.
  Το πνεύμα των καιρών μια σκεπτομορφή που δημιουργείται και συντηρείται από ανόργανα και οργανικά όντα.
  Το καταλαβαίνουμε ΄όταν μπούμε σε ένα χώρο σε ένα σπίτι σε ένα πολυκατάστημα σεμία χώρα νιώθουμε την αλλαγή της ατμόσφαιρας

  ή στην κορυφή ενός βουνού που είναι πολύ διαφορετικά και στην οποία επειδή απουσιάζουν όλα αυτά τα πλέγματα αισθάνεται κανείς ελαφρύς.
  Όπως στο προσωπικό υποσυνείδητο κάποιου είναι κρυμμένο τα 8/9 του παγόβουνου έτσι και στο συλλογικό.

  Το παγόβουνο κατευθύνεται εκεί που το σπρώχνει η βάση του
  και καταρρέει μόλις αυτό λιώσει.

  Μία δυνατή σκέψη μπορεί να κάνει την τρύπα
  στο υποσυνείδητο και να δημιουργήσει νέα αρχέτυπα νέα δεδομένα
  και πάντα το νέο υπερέχει σε δυναμική ενέργεια,
  αλλάζοντας του ροπή.

  και…. ένα Χόμπιτ είναι αρκετό οπως απέδειξε η ιστορία!

  “Μπορούν 300 επίλεκτοι πολεμιστές απέναντι ενός σύγχρονου Δαρείου
  δεσμεύοντας όμως τον Εφιάλτη, να κρατήσουν
  τα στενά των Θερμοπυλών;”

  Εξαρτάται από την σύνδεση με τον σκοπό
  και την εντελεχή ενέργεια
  μιας αψογοσύνης.

 4. axieros Says:

  Η κρίσιμη μάζα αποτελείται αυστηρά από το άθροισμα των γιγνωσκώντων τους τρόπους επίτευξης των αλλαγών της συνείδησης και το αποτέλεσμα επέρχεται από την συνδυασμένη δράση τους.
  Από έναν ΟΔΥΣΣΕΑ και μία ΠΗΝΕΛΌΠΗ από έναν ΕΡΜΗ και μία ΑΘΗΝΑ
  Από τον συνδυασμό γνώσης – πληροφορίας και αγάπης – σοφίας, γιατί η αγάπη δίνει την προαπαιτούμενη κβαντική εστίαση στον εκάστοτε σκοπό

 5. elzin Says:

  Η αναγέννηση, η επιστροφή αυτών των αρχετύπων,
  ο λόγος τους και ο συνδυασμός τους
  με την Πρόθεση και την Θέληση
  θα δώσει την ώθηση
  για το κβαντικό άλμα της συνείδησης
  στο παλάτι του Άνθρώπου.

  Η αγάπη είναι το Παν !
  Και ένας Οδυσσέας και μια Πηνελόπη
  έχουν παλέψει πολύ ο καθένας με τον τρόπο του,
  να την κρατήσουν
  όρθια αξιοπρεπή και άσβεστη την φλόγα της
  στην καρδιά τους.

 6. axieros Says:

  κι όχι με τα λόγια και με έναν στείρο συναισθηματισμό, αλλά με άψογες πράξεις μέσα στα σκοτάδια εκείνοι φύλαξαν το φως όταν οι άλλοι φύλαγαν τη θέση και την βολή τους

 7. elzin Says:

  Με άψογες πράξεις δύναμης και σοφίας!!!
  Άψογη Πηνελόπη!!!

 8. Η ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ Says:

  καλησπερα!
  το αρθρο σας εχει να κανει με κατι που με απασχολει καιρο τωρα.το ελεγα αλληλεπιδραση και συζευξη ατομων,ανθρωπινων κι οχι της φυσικης.
  ειναι μαγικη η κεξη αλληλεπιδραση.
  απλα δεν ηξερα τη φραση «κρισιμη μαζα».- ο Ανεμος μου την ανεφερε πρωτη φορα και παρεπεμψε σε σας.
  «το συνολο ειναι κατι παραπανω απο το αθροισμα των μερων του».
  πιστευω οτι και Ενας,ισως, φτανει.απλα θα κουραστει πολυ.
  δεν ειμαι σιγουρη οτι ο axieros εχει απολυτο δικιο.αν ειναι ετσι,χανεται η τεραστια δυναμικοτητα της αυθορμητης υπερβασης που κανει ενα λιγακι..φευγατο μυαλο…
  αλλα θα επανελθω.
  μηπως να το ανοιγατε παλι το θεμα?
  μηπως?
  αλλα θα επανελθω περι αυτου.
  γεια σας πολεμιστες με την ομορφα περιεργη γλωσσα!
  -πώς βρισκετε για τον καθε συνομιλητη σας τοσο μοναδικα επιθετα?
  τους κανετε ολους χαρουμενους με τον τροπο που τους αποκαλειτε.
  εγω σας την γυριζω πισω elzin-που θελετε να ζε4ιτε ελληνικα κατω απο το φως του απολλωνα…
  ειναι σαν παιχνιδι…….
  εγκεφαλικο παιχνιδι..χωρις ηττημενους….
  γεια σας

  • axieros Says:

   ο axieros με τόση σιγουριά; η Αξίερος των Καβείρων, όμως έχουμε μάθει την δύναμη να την σκεφτόμαστε ως ανδρική, αγνοώντας την θηλυκή ανώτερη της θέληση…

 9. Η ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ Says:

  καλησπερα!
  συγγνωμη χιλιες φορες!
  αλλη μια φορα βιαστικη και απροσεκτη!
  δεν ξερω κατι για την Αξιερο των Καβειρων.θα διαβασω ομως να μαθω.
  απλα το -ος το εχω για αντρικο.
  διαβαζα και συγκεντρωνομουνα να κατανοησω τις εννοιες αυτων που ελεγες.η θηλυκη δυναμη κρυβοντας ανωτερη θεληση και βαθια γνωση ειναι ανυπερβλητη.
  συγνωμη.
  καλη σου νυχτα.

 10. axieros Says:

  γλυκειά μου πεταλούδα δεν χρειάζεται να ζητάς συγνώμη όταν εγώ είμαι ιδιαίτερα απότομη στην παρατήρηση μου βλέπεις μοιάζομαι και εγώ είμαι ιδιαίτερα βιαστική
  να έχεις μια καλή νύχτα

  • Η ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ Says:

   καλη νυχτα και σε σενα!
   με ενδιαφερουν πολυ αυτα που συζηταγατε και δεν κοιταζα καθολου ονοματα.προσπαθουσα να συνδιασω αυτα που ξερω,με αυτα που λεγατε κι ετσι «συνδιαλεγομουν» μαζι σας,ολους,νοερα επι των εννοιων.πολυωνυμους, ανωνυμους και μη!
   χαιρω πολυ παντως axieros!-θα μαθω αυριο για σενα και την Καβειρο…….
   καλο ξημερωμα!

 11. elzin Says:

  Ευτυχώς ξεκαθαρίστηκε
  το θέμα της ανδρικής και της θηλυκής ταυτότητας
  που μπερδεύουμε συχνά
  χάρη στην επέμβαση μιας ιέρειας πραγματικά.

  όμως έχουμε μάθει την δύναμη να την σκεφτόμαστε ως ανδρική, αγνοώντας την θηλυκή ανώτερη της θέληση…

  Εμείς …τι άλλο να προσθέσουμε σε όλα αυτά;
  Νιώθουμε πάντα πολύ καλά όταν λειτουργούμε υποστηρικτικά
  kαι συμπεριεκτικά.
  Γι αυτό και βρίσκουμε επίθετα πολλά
  μιας πλούσιας γλώσσας κληρονομιά.
  Και η χαρά είναι δύναμη και ενέργεια
  ….αποδεδειγμένη διαχρονικά;)

 12. greenlion Says:

  άραγε ένα ζεύγος ονειρευτών, γεωμετρώντας ορθώς, θα μπορούσε να εκδηλώσει οτιδήποτε επιρρεάζοντας το 51% της συλλογικής ενέργειας;
  Αν όχι πόσα τέτοια ζευγάρια θα αρκούσαν;

 13. elzin Says:

  Και Ένα ….πάντα είναι αρκετό!
  Υποστηρίζει ένα Ποιητής που δημιούργησε το πρώτο
  και Θαυμαστό.
  Αλλά και η πλάγια σκέψη λέει το ίδιο με αυτό χρησιμοποιώντας ένα παράδειγμα απλό.

  Ήταν μια φορά και ένα καιρό ένας τοκογλύφος κακός και άσχημος και καλόβλεπε την κόρη ενός ταλαιπωρημένου ανθρωπάκου που είχε πιαστεί στα δίχτυα του και του χρωστούσε.
  Του πρότεινε λοιπόν να του χαρίσει το χρέος αν του έδινε την κόρη του.
  Και για να τους «βοηθήσει «μάλιστα τόσο καλός που ήταν, τους πρότεινε να αφήσουν την θεία πρόνοια και τον επίσης καλό θεό να αποφασίσει.
  Τους είπε πως θα έβαζε μέσα σε ένα άδειο πουγκί ένα βότσαλο μαύρο κι ένα άσπρο.
  Αν διάλεγε το μαύρο θα γινόταν γυναίκα ταυ και το χρέος θα χαριζόταν.
  Αν έπαιρνε το άστρο θα έμενε με τον πατέρα της και πάλι το χρέος θα χαριζόταν.
  Ο ανθρωπάκος συμφώνησε με βαριά καρδιά και ο εμποράκος έβαλε μέσα στο κουτί
  δύο μαύρα βότσαλα όπως παρατήρησε με την αυξημένη διορατικότητα της το όμορφο κορίτσι καταλαβαίνοντας το αδιέξοδο της πρότασης και την παγίδα στην οποία
  οι κανονικές σκέψεις είναι ανεπαρκείς για την λύση του προβλήματος.
  Όμως το κορίτσι εκτός από όμορφο ήταν και έξυπνο και χρησιμοποίησε πλάγιο λαθραίο τρόπο να βγει από το αδιέξοδο αυτό.
  Παίρνει το βότσαλο από το πουγκί χωρίς να το δει και κάνει πως σκοντάφτει.
  .
  Το αφήνει να χαθεί και να ανακατευτεί με τα άλλα ανώνυμα μαύρα βότσαλα στην άμμο.
  Και λέει με χάρη περισσή
  Τι αδέξια που είμαι!
  Δεν πειράζει, αν κοιτάξουμε μέσα στο κουτί θα μπορέσετε να μου πείτε
  τι χρώμα τράβηξα από αυτό που έμεινε μέσα
  στριμώχνοντας το άθλιο εκπορνευτή.

  Αυτό αναφέρει ο συμπαθητικός μανατζέντ

  De Bono,
  σαν νέος Αριχιμήδης
  που ανέπτυξε τις έννοιες της κάθετης και πλάγιας σκέψης.
  Η κάθετη σκέψη επεξεργάζεται ήδη υπάρχουσες ιδέες. Η πλάγια σκέψη παράγει νέες ιδέες. “Η κάθετη σκέψη ασχολείται με το σκάψιμο μιας τρύπας πιο βαθιά. Η πλάγια σκέψη ασχολείται με το σκάψιμο της τρύπας κάπου αλλού.
  Πόσες φορές στη ζωή σας είχαμε την εμπειρία “ΤΟ ΒΡΗΚΑ!”;
  Ορισμένες φορές, αφού ασχοληθήκαμε μάταια με ένα πρόβλημα για αρκετό καιρό, το αφήσαμε για λίγο και τελικά μια λύση ή μια δημιουργική ιδέα μας έρχεται στο μυαλό σε ένα χρονικό σημείο που δεν έχουμε προσχεδιάσει.

  Τι είναι τελικά αυτή η Πλάγια Σκέψη και σε τι διαφέρει από την… κανονική;
  — Η Πλάγια Σκέψη αφορά την αλλαγή τρόπων σκέψης και την αλλαγή αντιλήψεων περισσότερο από την αξιοποίηση κάποιων που ήδη υπάρχουν. Αφορά περισσότερο τη διασταύρωση διαφορετικών μοτίβων σκέψης.

  Συμφωνεί και ο σύγχρονος Τζέιμς…De Μποντ;)

 14. elzin Says:

  Και Ένα ….πάντα είναι αρκετό!

  Συμφωνεί με την άποψη αυτή
  ένας τυφλός αξιωματικός
  που γνωρίζει από αρώματα…

 15. elzin Says:

  Ο κατά τα άλλα αξιόλογος κ. Μπόνο θεωρεί ότι

  η «Συμμορία των τριών» στέκεται εμπόδια στο να βλέπουμε
  μπροστά και ηθικά
  και ότι ο ίδιος εφεύρε την πλάγια σκέψη και την σχολή του,
  παραβλέποντας το γεγονός ότι ο μαέστρος της πλάγιας σκέψης
  και την καθέτου ήταν ένας Αλέξανδρος, με δάσκαλο τον Αριστοτέλη
  ένας Θεμιστοκλής ένας Οδυσσέας, ένας θεατρικός Διόνυσος
  της λυτρωτικής κινηματογραφικής ψυχαγωγίας και της χαράς
  και πολλοί άλλοι Έλληνες πολεμιστές
  και ότι χρειάζεται και η ηθική αλλά,
  στο κόσμο του μάνατζεμέντ
  είναι περιττή.

  – Αναφέρεστε στον Σωκράτη, στον Αριστοτέλη και στον Πλάτωνα μιλώντας για τη «Συμμορία των τριών» και τους «κατηγορείτε» ότι μας έμαθαν να σκεπτόμαστε με τους όρους «σωστό – λάθος» κάτι, που, όπως λέτε, είναι καταστροφικό για τις επιχειρήσεις. Πιστεύετε ότι αυτό είναι εξίσου κακό και για τον «γενικό» τρόπο σκέψης ενός ανθρώπου ή μιας κοινωνίας; Και τι θα αντιπροτείνατε στη θέση αυτού του τρόπου σκέψης;
  — Η σκέψη της «Συμμορίας των τριών» είναι τέλεια για να αναγνωρίζει και να αντιμετωπίζει κανείς «τυποποιημένες», «κλασικές», σταθερές καταστάσεις και για να δώσει αντίστοιχες απαντήσεις. Είναι καλή για την τεχνολογία και την επιστήμη, αλλά είναι φτωχή για τις «ανθρώπινες υποθέσεις». Στις «ανθρώπινες υποθέσεις» χρειαζόμαστε να σχεδιάζουμε τρόπους να βλέπουμε «μπροστά», όχι να κρίνουμε «ηθικά».

  Του αφιερώνουμε ένα τραγουδάκι με τον σκοπό του Τζειμς ντε Μποντ

  Με στοργή
  γιατί και αυτός κάνει πολλές πλάγιες σκέψεις να βγει από την δύσκολη θέση στην στιγμή
  Ζ αγρευτής μεγάλος και λάτρης του καλού κρασιού
  που το πίνει κουνημένο όχι χτυπημένο και ούτε νερωμένο
  και είναι κατά βάθος καλό παιδί.

  https://elzin.wordpress.com/2009/03/20/%ce%bf-%ce%ba%cf%85%ce%bd%ce%b7%ce%b3%cf%8c%cf%82-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b5%ce%bc%ce%b9%cf%83%cf%84%cf%8e%ce%bd/

  Our name… is ΕΛ.ΖΙΝ

  ΕΛ… όπως Έλληνες Ελλάς Ελευθερία!
  Ζ… όπως Ζευς και Ζωή
  Ι …όπως Ιθάκη και ένας Ίσιος δρόμος και Ευθύς μιας καρδιάς
  Ν… όπως Νέος Καινοφαινής Νίο, Νους μιας καινούργιας εποχής
  και δίνουμε μεγάλη σημασία στο Όνομα αυτό.

  Είμαστε από την χώρα των Λεόντων
  ενός νησιού που η Λητώ, ο μεγάλος έρωτας του Δία,
  γέννησε δύο πανέμορφα παιδιά
  να φέγγουν ένα την ημέρα και ένα νύχτα για να βρίσκουν τον δρόμο
  παραπλανημένοι ταξιδευτές και περιπλανώμενοι πιστολέρο
  και έχουμε μεγάλη αδυναμία σε ένα Ποιητή!

 16. Η ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ Says:

  γεια σου elzin!!!
  ε να μην ξεχνιομαστε…
  ειναι και η κρισιμη μαζα ετσι?
  οχι μονο οδυσσεας και πηνελοπη…..
  κι ερωτας……..
  για δες εδω:

  http://ianisdo-anando.blogspot.com/2008/04/blog-post_18.html)

  o IANIS αναφερεται στη θεωρια του εκατοστου πιθηκου
  και στην κρισιμη μαζα απο μιαν αλλη σκοπια,οχι τη φιλοσοφικη αλλα το πως επετευχθη στην πραξη η αλλαγη συνηθειας σε μια ομαδα πιθηκων.
  ιδιαιτερα ενδιαφερον!
  γεια σου elzin?
  πως ειμεθα απο κεφια σημερα?
  αισιοδοξουμε?
  εγω παντως καλα τα βλεπω τα θεματα.
  η λεξη καλα δεν λεει πολλα βεβαια,
  αλλα ενταξει
  και η συνεχης γκρινια περι μαυριλας μου ειναι ανυποφορη!
  ελεος……
  γινονται πολλα
  απλα δεν τα βλεπουμε….
  μηπως δεν θελουμε και να τα δουμε?
  γινονται πολλα καλα σου λεω elzin…………….

 17. elzin Says:

  Όχι… να μη την ξεχνάμε!
  ειναι και η κρισιμη μαζα ετσι?
  Ούτε ο Οδυσσέας και η Πηνελόπη
  ….. ξεχνούν και ξεχνιούνται…;)
  Τα κέφια μας καλά και γίνονται καλύτερα όταν
  οι Πεταλούδες μας αφήνουν σχόλια σαν και αυτά….

  Αν οι πίθηκοι ξεκίνησαν την επανάσταση τους
  και την αλλαγή των συνηθειών τους
  τότε έχουμε και εμείς μια ελπίδα…προκοπής.

  Καλησπέρα πιθηκοαναλύτρια…καταπληκτική ολκής!

 18. Η ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ Says:

  http://ianisdo-anando.blogspot.com/search/label/morphogenetics%20fields-%20theory?zx=87f88df992742ef0

  αυτη ειναι η σωστη διευθυνση
  αν θες να το διαβασεις.
  μονο μια ελπιδα εχουμε?
  σε ευχαριστω για ολους αυτους τους θαυμασιους επιθετικους προσδιορισμους
  που μου δινεις
  αλλα ειναι υπερβολικοι νομιζω.
  το πολυωνυμη ειναι το πιο αγαπημενο μου
  αν κι ακομα δεν ειμαι σιγουρη ουτε τι σημαινει ακριβως.
  ειμαι μια πολυωνυμη εξισωση
  που ισουται με μηδεν?
  ευχαριστω elzin
  να εισαι καλα
  και ποτε θα πεις για ζωδια?
  τα λες τοσο περιεργα
  που δεν καταλαβαινω τιποτα……………..

 19. elzin Says:

  μονο μια ελπιδα εχουμε?

  Αρκετή …είναι!
  Είμαστε όλοι μια εξίσωση που ισούται με το Μηδέν
  και τείνει στο Άπειρο.
  Σημασία έχει να βρούμε τον Άγνωστο Χ και να λύσουμε
  την εξίσωση.

  Τα λέω λίγο λίγο περίεργα.
  Είμαι κουραστικός και δύσκολος τύπος ομολογουμένως.
  Παρ όλο που προσπαθώ φιλότιμα …για το αντίθετο.
  Να γίνω εύκολος και ξεκούραστος.

  Τι θέλεις να μάθεις για τα ζώδια
  …μετριόφρων πολυώνυμη;

  • Η ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ Says:

   γεια σου elzin
   αφου ειμαστε ολοι μια εξισωση
   να μην ανησυχεις καθολου.
   η εξισωση λυνεται αρκει να βρουμε την ισοτητα,
   την εξισορροπηση,
   αναμεσα στις δυο μεταβλητες.
   βεβαια ο Ανεμος λεει οτι μηδεν και απειρο
   δεν υφιστανται….
   η μεταβλητοτητα των φαινομενων ειναι η μονη βεβαιοτητα απο την αλλη.
   κι αυτο
   αφου ειναι γνωστο,
   δινει μεγαλυτερη ακομα δυναμικη
   στη θεωρια της αλληλεπιδρασης συνειδησεων.
   αρα εχουμε ολα τα χαρτια στα χερια μας….
   το πολυωνυμη..ειναι επιθετο
   που εμπεριεχει οοοολα τα αλλα
   μεσα του
   γι΄αυτο ειναι και το αγαπημενο μου!!!!
   τωρα η μετριοφροσυνη..συμφωνα με αυτους που με γνωριζουν καλα,
   …δεν ειναι παντα χαρακτηριστικο μου…..
   αλλα «μακαριοι οι πτωχι τω πνευματι»
   απαντω…γεματη μετριοφροσυνη!!!!!!!
   να τα λες οπως τα λες…
   μια χαρα τα λες..
   η απλοτητα ειναι και ζητουμενο
   και επιδιωκομενο…
   και ο αυθορμητισμος το ιδιο-σε καποιο βαθμο
   ομολογουμενως.
   περιεργα λες αυτα με τα ζωδια οταν αναφερεσαι σε αυτα.
   τι θελω να μαθω?
   σχετικα με το ζωδιο μου-παρθενος με ωροσκοπο σκορπιο μουχουν πει.
   μου αρεσει να διαβαζω για αστρολογικα
   ως μεσο αντλησης πληροφοριων και μονο,οχι για προβλεψεις.
   αν και θεωρω την κινεζικη αστρολογια
   πολυ πιο δυνατη(ειμαι φιδι, αλλα οχι οφις αν και αγαπω ιδιαιτερως τον ΟΦΗ)
   -κι ισως αυτο ακουστει ιεροσυλο…
   σε μερικα αυτακια εδω μεσα…
   και δεν εννοω απαραιτητα τα δικα σου.
   η μονομερεια ειναι κακος συμβουλος.
   και η αγενεια επισης δειχνει θυμο βαθυ και ανισορροπια εσωτερικη
   αυτα τα ολιγα.
   θα προσπαθησω να γραφω ολο και λιγοτερα.
   απλα και λιγα.
   καλημερα elzin.
   ευχομαι σημερα να εχεις μια καλυτερη μερα.

 20. elzin Says:

  Να μη ανησυχούμε και να ψάξουμε να την βρούμε… την ισορροπία
  ή να την υπερβούμε… όπως λέει ο Άνεμος!

  η απλοτητα ειναι και ζητουμενο
  και επιδιωκομενο…
  Γιατί είναι οικονομία στην ενέργεια.

  Είσαι μια «μη μου άπτου» Παρθένος Εστία …της Φλόγας
  με την Περσεφόνη την σύζυγο του Πλούτωνα
  να στέκεται φρουρός στην πύλη
  του ουρανού και του ωροσκόπου σου για σένα
  και ο Χείρωνας να δίνει πολλές
  φαρμακολογικές συμβουλές.
  Το κινέζικο μετρά με τον Δία και την θέση του
  πολύ σημαντική μέτρηση και αυτή.
  Ένα «φίδι» στο κινεζικο είναι Ταύρος συνήθως
  στην δομή του «είναι » του,
  γιατι ο Ζευς βρίσκεται εκεί,
  με μικρή απόκλιση παραπλεύρων ζωδίων καμιά φορά.
  Η κυρία και η θεά με τα φίδια
  την εποχή του Ταύρου Μίνωα!

  Να προσπαθείς να γράφεις ότι αισθάνεσαι…

  Οι μέρες μας είναι πάντα αυτές
  που έχουμε ονειρευτεί…τις νύχτες.
  Όσο καλύτερα… τόσο καλές…
  Καλησπέρα!

 21. ΚΛΕΙΩ Says:

  Η φιλοσοφική θεωρία του HUSSERL, που στηρίζεται στην παρατήρηση της άμεσης «επαφής» της συνείδηση με τον εαυτό της (προθετικότητα- Πρόθεση), και την οποία διατηρεί ανεξάρτητα από το όποιο περιεχόμενό της, δημιούργησε την Επιστήμη της συνείδησης και της σχέσης της με τον κόσμο , η οποία «ενοποιεί» όλες τις επιστήμες . Η γνώση των πραγμάτων και η επιστημονική αλήθεια εξαρτώνται από το υποκείμενο της γνωστικής διαδικασίας ,που είναι ο άνθρωπος, και από την τάση της συνείδησης να αποδίδει το δικό της ξεχωριστό νόημα στο περιεχόμενο της εμπειρίας. Πρέπει πρώτα να γνωρίσουμε το υποκείμενο και τον τρόπο που λειτουργεί με τη συνείδησή του .Για να το επιτύχουμε αυτό χρειάζεται ο «καθαρισμός» της συνείδησης από τα ιδιαίτερα ψυχολογικά γνωρίσματα και από το τυχαίο περιεχόμενο του Κόσμου και την κοινωνική διαμόρφωση στην οποία υπόκεινται ο άνθρωπος με την γέννησή του.
  Ο άνθρωπος δεν μπορεί να σκεφτεί και να κατανοήσει τον εαυτό του μέσα από κοινωνικούς περιορισμούς και εξαναγκασμούς και χρειάζεται να αποδεσμευθεί από τον κόσμο των φαινομένων, την στείρα πραγματικότητα, που του επιβάλλεται, καθώς επίσης και από το βάρος των εμπειριών για να επιτευχθεί μια νέα και καθαρή προσέγγιση της πραγματικότητας. Με τη μέθοδο , της φαινομενολογική αναγωγής, η συνείδηση αποκαλύπτει τον «αληθινό» εαυτό της
  Πρέπει να αποστασιοποιηθούμε από κάθε συμπαγή καθορισμό του εμπειρικού εγώ , με μία καλή ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ για να μπορούμε να κατευθυνθούμε στο πεδίο της καθαρής συνείδησης.
  Μέσα λοιπόν σε ένα κόσμο που αντιλαμβανόμαστε σχεδόν μηχανικά και αυτοματοποιημένα πόσο δεδομένα και αδιαπραγμάτευτα είναι αυτά που αναγνωρίζουμε σαν προφανή;
  Το συλλογικό ασυνείδητο ή η έννοια της συλλογικής μνήμης ενός Έθνους μπορεί να αλλάξει, ξεκινώντας ο καθένας από την ζωή του, μέσα από μία εγκάρσια σκέψη που θα αλλάξει την αντίληψή του , σπάζοντας ανιαρές συνήθειες και αγκυλωμένες πεποιθήσεις που τον έχουν καθηλώσει . Γιατί όταν αλλάζεις τον εαυτό σου, αλλάζεις και το περιβάλλον σου, αφού ανήκουμε σε ένα ολογραφικό Σύμπαν. Η ΚΡΙΣΙΜΗ ΜΑΖΑ , ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός Συντονισμένης Ενσυνείδητης Σκέψης και Συμπεριφοράς έχει τέτοια δύναμη που θα μπορέσει να καθορίσει ένα νέο συλλογικό ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟ,να διαμορφώσει μια καινούργια συλλογική σκεπτομορφή και να αλλάξει με πρωτοφανή ταχύτητα, το πεπρωμένο ενός λαού, το «Πνεύμα» – Τονάλ» της εποχής. Για την Ελλάδα είναι 300 + 16 άτομα και για όλο τον κόσμο 7.200.
  Προσωπικά είχα μία εμπειρία με το ποδήλατο. Με σταματούσε κόσμος στη γειτονιά μου, στο σουπερ μαρκετ, και μου έλεγαν ότι ήταν πολύ έξυπνη ιδέα να μετακινείται κανείς ΄με αυτό τον τρόπο, κερδίζει χρόνο και κόπο και γυμνάζεται. Μέσα σε τρείς μήνες έχει γεμίσει η περιοχή που μένω με ποδήλατα. Ηταν κάτι που μου έκανε μεγάλη εντύπωση.
  Αλλάζοντας λοιπόν μικρές καθημερινές συνήθειες αλλάζουμε νοοτροπία, τον τρόπο σκέψης, το παρελθόν, το παρόν, ξεκολλάμε από τις εμμονές και διαμορφώνουμε το μέλλον,κάνοντας το «ΚΒΑΝΤΙΚΟ ΑΛΜΑ». Το χιούμορ θα το θεωρούσα απαραίτητο καθώς και ένα τραγούδι για να ξεκινά η μέρα μας και ένα καλό Ονειρο για να τελειώνει η νύχτα μας, τα εξι καπέλλα θα τα χρειαστούμε;;;

 22. elzin Says:

  12 …λέω να φορέσουμε,
  … Κλειώ
  σε 12 χρωματικούς κραδασμούς …πιλοφόρους πνευματονοτικούς!

  1. Κριός, το κόκκινο της φωτιάς και του αίματος Άρης …Ρώμη ταχύτητα
  2. Ταύρος , το πράσινο της Γης και των δέντρων Δήμητρα, Περσεφόνη,Γη …Πρόθεση, Απόφαση
  3. Δίδυμοι, το απαλό κίτρινο των κίτρινων φύλλων Ερμής Λογος… σε όρθια και πλάγια σκέψη και γλώσσα
  4. Καρκίνος, οι ασημί ανταύγειες της Σελήνης στο νερό την νύχτα Ήρα. …Ανακεφαλαίωση, Ενθύμηση, Μνήμη
  5. Λέων, το κίτρινο των στάχεων και οι χρυσαφένιες αποχρώσεις του Ήλιου Απόλλων … Θέληση ,Αυτοσυνείδηση
  6. Παρθένος το απαλό μπεζ προς το λευκό Εστία …Τακτοποίηση του νησιού, ξεκαθάρισμα, Επαναδιάταξη της ενέργειας
  7. Ζυγός, απαλό ροζ και όλα τα παστέλ Αφροδίτη… Αρμονία, Ισορροπία, Ζύγισμα
  8. Σκορπιός μωβ και το …μαύρο Ήφαιστος, Πλούτων, ….η γνώση της Μεταφυσικής μαγείας
  9. Τοξότης πορτοκαλί των μοναχών Σαολίν, έως καφέ Αθηνά, Κρόνος …. η Στρατηγική του πολέμου, σχεδίαση , χαρτογράφηση
  10. Αιγόκερως, πορφυρό …της εξουσίας Ζευς η…. κατάλληλη Μάσκα, η Περσόνα του αργηγού
  11. Υδροχόος τουρκουάζ και το σιέλ του ουρανού Άρτεμις, Ουρανός, ….Θήρα, η τέχνη του κυνηγού
  12. Ιχθείς το ιώδες και το γαλαζωπό μπλε της απέραντης θάλασσας Ποσειδών
  ….Ονείρεμα, η τέχνη του ονείρου…για πολύχρωμα όνειρα με μπόλικο αυτοσαρκασμό και αυτοειρωνία;-)
  Σε συλλογικά προβλήματα δεν υπάρχουν ατομικές λύσεις …μόνο ατομικές παρεμβάσεις …στο ολοδιάγραμμα της αλληλεπίδρασης αναλύσεων και συνθέσεων
  του δάσους και του δένδρου ταυτοχρόνως..

  Λίο….ονειροπόλος της γνώσης
  ..αθεράπευτα ρομαντικός καμπαλιέρος

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s


Αρέσει σε %d bloggers: